Känner du någon som utvecklas som predikant?

  1. Individuell handledning/bollplank.
  2. Inspirationsmöten i arbetslaget
  3. Akuthjälp när det verkligen gäller.
  4. Digital spridning via inspelning, ljud, video, podcast.