Grattis!

Grattis, du har blivit med tal!

Det kan vara en fantastisk möjlighet om den tas tillvara. Inte bara att förklara något och nå fram till personer som tidigare inte förstått, utan också att mejsla budskap och strategi.

Men först, gå gärna igenom basfakta om talet eftersom svaren på frågorna nedan starkt påverkar hur ett optimalt underlag bör se ut:

Var och när?

Kan själva lokalen säga någonting? Är det på morgonen eller strax innan lunch? Är det några som pratar före och efter och vad kan de tänkas säga? Kommer folk att stå så det bör hållas kort? Är det utomhus så det kan höras dåligt? Går det ha prompter? Finns det en talarstol?

Vilka?

I en åhörarskara finns nästan alltid en blandning av de som håller med, de som kan övertygas och de som aldrig kommer att låta sig rubbas vad man än säger. De flesta tal hålls tyvärr för de redan övertygade, och det är det bekvämaste om man mest är ute efter lite bekräftelse.

Vem är talaren/du för dem?

Ett klassiskt misstag är att det finns en stark kritik som inte bemöts, och det överskuggande intrycket blir att talaren mörkade något. Är alla anställda oroliga för att bli av med jobbet är det ingen idé att prata framtidsvisioner, i alla fall inte först.

Samtidigt som det är viktig att vara medveten hur man uppfattas är det ingen idé att förställa sig. Ingen talarträning i världen gör den stel person till en Martin Luther King. Och spelad folklighet är värre än äkta elitism, i alla fall ur ett tal-perspektiv.

Sådär, nu kan man börja titta på budskapet