Kommunikation

Det är egentligen ganska enkelt med kommunikation om

1. man vet väldigt tydligt vad man vill nå fram med,

2. hur och varför man själv kommit fram till det,

3. vad som berör en själv mest i det man vill få fram,

4. Vilka de viktigaste mottagarna är, och var de befinner sig mentalt och emotionellt.

80 % av mitt arbete går ut på att hjälpa till med det. För då kommer rätt formuleringar, bilder, exempel, osv av sig självt sen.