Handbok för tal och texter

Vad är det som gör en text läst, förstådd och engagerande? Vilka frågor bör ha svar innan man sätter sig ner att skriva? Vad bör man tänka på inför ett talarmanus eller inför en debattartikel? Hur är det att spökskriva åt någon annan? Vad kan man lära av Mozart och Leonardo da Vinci när man ska sätta sig och skriva utkast till ett pressmeddelande?
Jag har samlat mina nästa råd på 64 förhoppningsvis lättlästa sidor i häftet Skriva bra tal och andra användbara texter