Skrift

I större organisationer finns ofta redan all användbar kunskap bland medarbetarna, men den är den utspridd. Det har hänt mer än en gång att jag hittat människor som arbetat med samma fråga som inte kände till varandra.

De uppdrag då jag fått möjlighet att sitta ner en stund med människor från olika avdelningar, samla på bra idéer, goda exempel och formuleringar, då har det ibland blivit riktigt bra.

#etikpolicy #våravärderingar #företagskultur #framtidsstrategi #mångfaldsplan

 

”Use the difficulty.”
Michael Caine