Tal

En ganska vanlig arbetsprocess är

  1. Ett möte på ditt kontor där vi går igenom bakgrund, åhörare, budskap, eventuella knepigheter. (1-2 timmar)
  2. Du och dina medarbetare skickar över det underlag och material som vi kom att tänka på.
  3. Utifrån det skriver jag ett första utkast. Det har tagit allt från tre timmar till två veckor. (12-20 timmar)
  4. Du kommer utifrån det utkastet på några saker till som du vill säga.
  5. Jag skriver om. (2 – 8 timmar)
  6. Du slutjusterar och håller ett tal du blir ovanligt nöjd med.

Det som går snabbast är om det redan finns ett budskap, ett utkast och/eller ett väl sammanställt underlag. Då går det ganska fort att på kort varsel få till en knorr och slipa till formuleringarna.

”A writer is someone who can transform caffeine into words.”
Anonymous