En talskrivare kan man ha till mycket!

Det behövs alltid en riktigt bra text.
Talskrivare skriver ofta mycket mer än tal.
Genom åren har jag skrivit underlag till  bland annat

Brandtal på torgmöte
Brev till ministrar från företagsledare
Böcker
Debattartiklar till Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet
Etikpolicy för börsföretag
Etik- och hållbarhetspolicy för aktieplaceringar
Krönikor i affärspress
Krönikor i dagspress
Morgonandakter i Sveriges Radio
Mål för kunglig stiftelse
Predikningar
Projektförslag
Q&A:s
Skrifter om bolagets mål, strategi och historia
Skrifter om EU-frågor
Skrift om försvars- och säkerhetspolitik
Skrift som delas ut på bolagsstämma
Tal till Almedalen
Tal till partikongress
Tal för att ta emot internationell utmärkelse
VD-ord i årsredovisning
VD-tal till bolagsstämma
VD-tal till personaldag
VD-brev till alla anställda
Underlag till TV-framträdanden
Underlag till uppvaktning av ministrar
Utvärdering av hållbaretsredovisningar för de statliga bolagen
Utvärdering av resurseffektivitet för statlig myndighet

Det kommunikativa hantverket är sig ganska likt i de olika formerna. En text vinner ofta oerhört mycket på att ett utomstående proffs tittar på den.